Jaar 2020

Bestuur

 voorzitter 

Pieter Vrijhof

0412-401759

 

 secretaris

Henny Breurkens       

0412-492343

 

 penningmeester  

Arnold Boeijen 

0412-625716

 

Erelid

 

Johan Ermers

 

 

 

Kascommissie

 voorzitter 

Jan Buitendijk

0412-626716  

 

 lid      

Jan van den Akker

0412-451671

0

 

 

Technische Commissie

voorzitter

Jan Buitendijk  

0412-626716

Wedstrijdleider

 

Henny Breurkens  

0412-492343

 

Contact:

secretaris

Henny Breurkens

0412-492343

 

 

Dorpstraat 33

 

 

 

5367 AK Macharen

 

 

 

h.breurkens@home.nl