Contributie  2020
 

Contributie

De contributie 2020 dient betaald te zijn voor 1 april 2020.
De contributie  is tijdens de jaarvergadering 2017 vastgesteld op 35,=

 

 

Rekening

De contributie dient overgemaakt te worden naar:
Rabobank  - t.n.v. MBC "Schoppenboer"  te Oss
rekeningnummer  NL26RABO0180430645